Publikasjoner

Avhandling i folkehelsevitenskap (Master of Public Health):

Ree, AO. John Snow's metodikk mot år 2000. Lokale geografisk relaterte informasjonssystemer i miljørettet helsevern. Göteborg: Nordiska hälsovårdhögskolan, 1994: MPH nr. 3.

Publiserte artikler:

Ree AO. Tabell for konvertering fra ICD-9 til ICPC. Felles trygdemedisinsk statistikkplattform for allmennlegetjenesten og for sykehus, poliklinikker og spesialistpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1994; 114: 943-6.

Ree AO. Vaksinasjonsdekning lokalt og nasjonalt. Vaksinasjonsdekningen før og etter innføring av lokalt EDB-system i Sandefjord kommune. Tidsskr Nor Lægeforen 1993;113:225-9.

Ree AO. Administrative og samfunnsmedisinske EDB-systemer for kommunehelsetjenesten. Tidsskr Nor Lægeforen 1987;107:389-92.

Ree AO, Verde R, Riis S, Hansen RS, Fevang P, Gundersen J, Schøyen R. Tiltak mot hepatitt B i kommunehelsetjenesten. Rapport fra hepatitt B-undersøkelsen i Sandefjord 1985. Tidsskr Nor Lægeforen 1987;107:2256-8.

 

Artikler i rapporter og bøker:

Heimly V, Ree AO, Yang JJ. Den elektroniske pasientjournal. Status og aktuelle områder for felles tiltak. KITH Rapport 9/97.

Ree AO. EDB som samfunnsmedisinsk verktøy. I: Nylenna M, red. Utdanningshåndbok i samfunnsmedisin. Lysaker: Den norske lægeforening, 1995: 245-51.

Ree AO, Refvem D, Solheim, BG. Koder og standarder i helsesektoren. I: Solheim BG, Lie A, red. Informasjonsteknologi i helsesektoren. Oslo: Universitetsforlaget, 1994: 249-55.

Ree AO. GIS i miljørettet helsevern på kommunenivå - prosjektet "geografisering av helse- og miljødata" i Sandefjord kommune, Norge. Rapport från Miljødataseminarium, Stockholm 23-24. oktober 1990. Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1991;541:83-88. København: Nordisk Ministerråd, 1991.

Stjernø S, Gregersen P, Ree AO. Edb: Perspektiver og problemer. I: Stjernø S, Romøren TI, Ustvedt K. Organisasjon og velferd. Oslo: Universitetsforlaget, 1987: 64-83.

Rapporter fra prosjekter og "populær"-artikler:

Ree AO. Norske kompendier for Epi Info 6 og Epi Map. Teknisk hygienisk forum 1995; nr.1:24.

Ree AO. Epi Info 6, norske kart til Epi Map og første testversjon av MHV Info er klar. Teknisk hygienisk forum 1994; nr.3:11.

Ree AO. Epi Map, ypperlig "gratis" kartillustrasjon. Teknisk hygienisk forum 1994; nr.1:23.

Ree AO. Epi Info og Epi Map som norsk standard for samfunnsmedisinsk EDB-verktøy. Teknisk hygienisk forum 1993; nr.4:14.

Ree AO. MHV Info - et basis registreringsprogram for miljørettet helsevern. Teknisk hygienisk forum 1993; nr.3:14.

Ree AO. Flere GIS-begreper. Teknisk hygienisk forum 1993; nr.1:10.

Ree AO. GIS-begreper. Teknisk hygienisk forum 1992; nr.4:22.

Ree AO. GIS i miljørettet helsevern. Teknisk hygienisk forum 1992; nr.3:16. (Jf GIS-illustrasjon)

Ree AO. Modeller og spesifikasjoner for informasjonssystemer i forebyggende helsearbeid. Teknisk hygienisk forum 1992; nr.2:17.

Ree AO. EDB som hjelpemiddel i miljørettet helsevern i kommunene. Teknisk hygienisk forum 1987; nr.1:16-17.

Ree AO. Sentrale helseregistre - er de nyttige på kommunenivå? Utposten 1989;18:316-18.

Ree AO. Kan EDB være til nytte i helseopplysningsarbeidet? SOHO 1988;nr.3:7.

Ree AO. EDB på en - to - tre. En veileder til EDB-undervisningen. Vadsø: Fylkeslegen i Finnmark, Samfunnsmedisinutdanningen, 1989.

Ree AO. Notat om PC-bruk, MS-DOS og ASCII-format i samfunnsmedisinsk arbeide. 1988.

(For OLLs EDB-utvalg)

Bokanmeldelser

 

Eksempel på Katalogopplysninger:

TITTEL:      Organisasjon og velferd : praktisk administrasjon for helse- og
             sosialpersonell
ANSVARLIGE:  Steinar Stjernø, Tor Inge Romøren, Kikkan Ustved (red.=
PUBL.INFO:   Oslo : Universitetsforl, cop. 1987. - 255 s.
NOTER:       Bibliografi: s. 254- Æ256Å. - Bidragsytere: Tor Inge Romøren, Bjørn
             Nørstegård, Steinar Stjernø, Per Gregersen, Arnt Ole Ree, Kikkan
             Ustvedt
EMNEORD:     Helsevesen
ISBN:        82-00-35743-0
TITTELNR:    0003605