"Mange er bange for at maskiner bliver liksom mennesker. Jeg er mer bange for at mennesker bliver liksom maskiner". Piet Hein

Erfaring innen informasjonsteknologi

Administrative og samfunnsmedisinske EDB-systemer for kommunehelsetjenesten

(Særtrykk fra Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 4, 1987)

Vaksinasjonsdekning lokalt og nasjonalt

Vaksinasjonsdekningen før og etter innføring av lokalt EDB-system i Sandefjord kommune

(Særtrykk av Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 2, 1993)

MPH - Master of Public Health avhandling , NHV 1994

 

Via foretaket Ree Medtek ble det utført oppdrag innen følgende oppgaver:

Rådgivning, utredning, systemutvikling, analyse, kurs og opplæring innen fagområdene

 Medisinsk informatikk generelt

Elektroniske pasientjournaler / Kodeverk og klassifikasjoner / Kravspesifikasjoner

 Samfunnsmedisin

Epidemiologi og statistikk / Helseadministrasjon/ Ledelse

Miljørettet helsevern / Miljømedisin / Overvåkning av helsetilstand

Samfunnsmedisinsk veiledning (Legeforeningen)

Bruk av GIS

 Geografiske Informasjonssystemer - Helse- og miljødata knyttet til kart

Edb-verktøy for helsestasjoner

Journalsystemer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten, praktisk bruk av Internett m.m.

Kurs og opplæring

 

Ansatt som fagsjef IT og analyse i Helse Sør RHF 2006,

senere som fagsjef klinisk IKT i Helse Sør-Øst RHF tom. 2017

 

 Retur

Retur til hovedside