Curriculum Vitae (resymé)

Arnt Ole Ree, f. 1949, er utdannet lege, er spesialist i samfunnsmedisin, har mastergrad i folkehelsevitenskap (MPH) fra Nordiska hälsovårdhögskolan, Gøteborg.

Bosted: Sandefjord.

Cand. med. fra Universitetet i Oslo 1975, godkjent allmennpraktiker og spesialist i samfunnsmedisin 1984, Master of Public Health fra Gøteborg 1994.

Arbeidsområder siste årene

har vært innen medisinsk informatikk, elektroniske pasientjournaler, medisinske kodeverk, klassifikasjoner og terminologi, innen epidemiologi og statistikk samt bruk av geografiske informasjonssystemer.

Tidligere arbeidserfaring

Distriktslege i Tingvoll legedistrikt 1977-84, helsesjef i Sandefjord kommune 1984-90, prosjektleder 1990-95 for "de sentrale EDB-prosjekter" under Helse- og Sosialdepartementets "Samlet Plan for utviklingsprosjekter i forebyggende helsearbeid". Fra 1995 konsulent-, utrednings- og rådgivningsvirksomhet via firmaet Ree Medtek.

Erfaring innen informasjonsteknologi

Ansvar for utvikling og drift av en rekke EDB-systemer for kommunehelsetjenesten i Sandefjord kommunes felles datanettverk. De siste årene arbeidet spesielt med bruk av GIS (geografiske informasjonssystemer) innen helse- og miljødata. Mangeårig erfaring fra design- og programmeringsoppgaver innen edb-systemer for primærhelsetjenesten. Arrangert mange praktiske kurs om bruk av edb i samfunnsmedisinsk fagområde.

Tidligere medlem av Legeforeningens informatikkutvalg og primærmedisinsk EDB-utvalg. Leder av NSAMs klassifikasjonsutvalg 1990-96.