Tidligere arbeidserfaring omfatter bl a:

Distriktslege i Tingvoll, Møre og Romsdal, 1976-84

 

Ass.legevikar v/

Fylkessykehuset Kristiansund N: To mnd. kirurgisk avdeling 1981, ni mnd. medisinsk avdeling 1982 - 83

Modum Bads nervesanatorium: Fire mnd. alminnelig avdeling 1983

 

Helsesjef i Sandefjord kommune, 1984 - 90

 

Prosjektleder for "de sentrale EDB-prosjekter" i Sandefjord kommune under "Samlet Plan for utviklingsprosjekter i forebyggende helsearbeid", 1990-95. Jf arbeidsoråder, Miljørettet helsevern, bruk av GIS.

 

Fra 1996 engasjementer i ulike prosjekter ved Statens helsetilsyn, ved KITH og i kursvirksomhet.

 

Fra 1999 overlege ved KITH, faglig leder medisinsk klassifikasjonsarbeid (ICD-10, ICPC-2, NCMP)

 

Fra 1996 engasjementer i ulike prosjekter ved Statens helsetilsyn, ved KITH og i kursvirksomhet.

 

Fra 2006 medisinsk fagsjef IT og analyse i Helse Sør RHF

Fra medio 2007 seksjonsleder i Tjenesteutvikling og samhandling i Helse Sør-Øst RHF

I 2009 leder av Nordisk senter for klassifikasjoner i helsetjenesten, deltid

Fra 2010 -2016 fagsjef Klinisk IKT i Helse Sør-Øst RHF

I 2017 deltid spesialrådgiver avd. Teknologi og e-Helse i Helse Sør-Øst RHF

 

Fra 2017 leder av eMedice as, et lite konsulentselskap innen områdene helsetjenester, e-helse, medisinsk informatikk, klinisk IKT, helsefaglig terminologi og medisinsk koding.

eMedice samarbeider bl.a. med Computas, Scandinavian e-Health Consultants, A2 o.a.

Retur

Retur til hovedside