Nøkkelopplysninger fra Brønnøysundregisteret

Organisasjonsnummer:

976 806 689

Navn/Firma:

REE MEDTEK

Organisasjonsform:

Enkeltmannsforetak (ENK)

Forretningsadresse:

Jåberggrenda 50, 3232 Sandefjord

Postadresse:

-

Registrert i Enhetsregisteret:

15.10.1996

Næringskode(r):

86 211 Allmenn legetjeneste

Også registrert i:

Foretaksregisteret