MedTek
Foretaksnr. NO 976 806 689
ree(at)medtek.no

Spesialisttjenester innen
Kodeverk, Klassifikasjoner og Terminologi

ICD-10, ICPC-2, prosedyrekodeverk (NCSP, NCMP)
 
SNOMED CT

Medisinsk koding og DRG

Opplæring - Revisjoner kodingskvalitet Rådgivning

 Fra 2017 utføres oppdrag via
eMedice AS,
ofte i samarbeid med andre.
Se https://eMedice.no