Militærtjeneste

Sanitetsrekruttskole Lahaugmoen 1970

Tjenestegrensjef i Sandefjord Sivilforsvarskrets 1984 - 90

Tillitsverv

Medlem av kommunestyre og formannskap i Tingvoll kommune

Medlem i styret for KITH, Kompetansesenter for Informasjonsteknologi i helsevesenet A/S, 1994-95.

Foreningsvirksomhet

Tillitsvalgt for Offentlige legers landsforening i Møre og Romsdal 1980 - 1984

Medlem Offentlige legers landsforenings EDB-utvalg 1986 - 1990

Medlem Felles primærmedisinsk EDB-utvalg 1990 -

Medlem Legeforeningens Informatikkutvalg 1990 - 1994

Leder for NSAM's (Norsk selskap for allmennmedisin) klassifikasjonsutvalg fra 1991

Medlem Legeforeningens Informatikkutvalg 1990 - 1994

 

Undervisningsoppgaver

Innføring av ICD-10 i norsk sykehusvesen

På oppdrag for Statens helsetilsyn hatt ansvar for den praktiske undervisning av sykehusleger i den internasjonale sykdomsklassifikasjon ICD-10 og bruk av elektronisk søkeverktøy i 1995. Tilsvarende høsten 1998 som prosjektmedarbeider i innføringsprosjekt for ICD-10 og NCSP-N fra 1/1- 1999.

Samfunnsmedisinske EDB-kurs

Arrangert kurs i regi av Offentlige legers landsforening i bruk av EDB-systemer fra 1987. Fra 1990 medarrangør i ca. 20 to-dagers kurs i Epi Info og Epi Map (programvare for epidemiologi og statistikk) for kommuneleger, spesialister, fylkeslegeetaten, Statens helsetilsyn, Statens helseundersøkelser, kommunelegekurset ved Folkehelsa m.fl.

Foredrag

I flere år invitert til en rekke undervisningsoppdrag innen bruk av EDB i samfunnsmedisinsk fagfelt, spesielt innen kommunehelsetjenesten, bl.a. for helsestasjonstjeneste, i miljørettet helsevern, bruk av GIS (geografiske informasjonssystemer), praktisk epidemiologi og statistikk m.m. Gjennomført flere spesialkurs for Faglig Forum for Helse- og Sosialtjenesten AS.